2007HKMBA Marching Band Interflow

07mbi-31 07mbi-30 07mbi-29 07mbi-28
07mbi-27 07mbi-26 07mbi-25 07mbi-24
07mbi-23 07mbi-22 07mbi-21 07mbi-20
07mbi-19 07mbi-18 07mbi-17 07mbi-16
07mbi-15 07mbi-14 07mbi-13 07mbi-12
07mbi-11 07mbi-10 07mbi-09 07mbi-08
07mbi-07 07mbi-06 07mbi-05 07mbi-04
07mbi-03 07mbi-02 07mbi-01